Thông báo tăng số lượng kênh truyền hình xem lại truyền hình FPT

FPT telecom Nghệ An thông báo tăng số lượng kênh truyền hình xem lại vào danh sách kênh truyền hình FPT Từ ngày 10/12/2015, Truyền hình FPT bổ sung 19 kênh truyền hình xem lại vào hệ thống kênh của Truyền hình FPT, với thời lượng xem lại là 48 tiếng. Việc bổ sung các kênh này …

Thông báo tăng số lượng kênh truyền hình xem lại truyền hình FPT Read More »