CHÍNH SÁCH – THỦ TỤC FPT TELECOM

I. THỦ TỤC CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI 1. Thủ tục đăng ký internet FPT 2. Thủ tục đăng ký truyền hình FPT Play HD 3. Thủ tục đăng ký truyền hình FPT Play Box II. THỦ TỤC CHO KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Các thủ tục dưới đây làm tại văn phòng giao dịch …

CHÍNH SÁCH – THỦ TỤC FPT TELECOM Read More »